Inser du att ni kanske bara utnyttjar 20% av er personals potential?


Jojomensan, så illa kan det vara. Kanske inte på ert företag, men på många andra företag. Siffran baserar sig på en undersökning gjord av ett av världens största undersökningsföretag – Gallup – som ställt en och samma fråga till mer än 1.7 miljoner anställda i över 100 väletablerade företag från över 60 länder. Frågan lyder: På din arbetsplats, får du möjlighet att göra det du är bäst på varje dag?

Endast tjugo procent känner att deras styrkor utnyttjas varje dag.  Samma resultat över hela världen. Det är till och med så att undersökningen visar att ju längre en person varit anställd, och ju högre denna klättrat på sin karriärsstege desto mindre anser hon eller han att de främsta styrkorna får komma till sin rätt.  Med tanke på att dessa erfarna medarbetare ofta uppbär högre ersättning för sitt jobb, så ter sig ekvationen ge utrymme för en del funderingar.

Med rådande personalstyrka och med siffran 20% som en möjlig hotbild på just ert företag, hur mycket skulle lönsamheten kunna förbättras om siffran höjdes till det dubbla…fyra av tio anställda? Eller varför inte ta i ordentligt och tänka sig att 60% av era anställda skulle känna att deras bästa styrkor fick komma till sin rätt på jobbet. Är 60% en svindlande hög siffra? Förmodligen inte.

Det finns alltså potential att ta av. Uppenbarligen 80% i de flestas fall enligt denna undersökning.

Hur gör man för att förändra situationen?
Många företag har tagit tag i saken och de har fått lön för mödan. Men hur? Jo, för de första har de varit tvungna att försöka förstå varför åtta av tio anställda känner sig outnyttjade i sitt dagliga jobb. Men även varför förmågan att placera människor på rätt plats – i synnerhet de mer erfarna som haft lång tid på sig att ”se sig om” och därmed haft större chans att få utlopp för sina styrkor – inte har kommit mer till sin rätt. 

Det handlar om insikt och det handlar om att lära sig utnyttja de styrkor som redan finns där, istället för att söka upp brister och därefter försöka ”utbilda bort” dessa. Det handlar helt enkelt om att lägga krutet på att spä på en positiv spiral snarare än att försöka bromsa en negativ dito.

Hur kan en coach hjälpa er?
Oavsett om vi coachar företagsledningar eller personal så handlar det om samma sak. Vi initierar processer för att frigöra och utveckla människors potential. Metoderna skiljer sig beroende på vem vi coachar, men målet är detsamma: Bättre, ljusare, effektivare, roligare, lönsammare. Kärt barn har många namn.

Vi hjälper er kartlägga att de anställda har skillnader och därefter hjälpa er att kapitalisera på dessa skillnader. Vi vaskar fram de embryon till naturliga styrkor och talanger som de anställda bär på och sedan arbetar vi tillsammans fram tillvägagångssätt för att utveckla och positionera varje enskild anställd så att hennes eller hans styrkor kommer mer till sin rätt.

Vi har ingen ny oupptäckt trollerilåda på magen. Vi jobbar enligt vedertagna metoder och tiden har visat att vårt jobb behövs. Av erfarenhet vet vi att det inte löser sig av sig själv. Tyvärr. Men när det väl löser sig kommer kraften som en väl nyttjad potential bär inom sig, leda till lönsamma effekter även på ert företag.

Garanterat.

Framåt, inte bakåt!
Coaching fokuserar på den potential du har framför dig. Det är den du kan göra något åt.

Läs mer.

Whats in it for me?
Vår coaching har ett tydligt syfte. Att du skall nå högre och komma längre.

Läs mer.


TwitterNew_150X27

accenturebanner_150x80

membericl_150x64

MassInt_Banner

Youtube_banner

Banner_BraBokSWE

Skriv ut Skicka sidan

gallup_288x159

80% känner att deras styrkor inte utnyttjas i arbetet
Gallups undersökning som vi refererar till här intill finns beskriven i boken Strengthsfinder skriven av författarna Marcus Buckingham och Donald O. Clifton som bland annat skrivit den amerikanska bästsäljaren ”First, break all the rules...”. Undersökningen representerar en av flera viktiga sökanden efter svaren om människors motivation på jobbet och dess konsekvenser för företagen.

Mer om boken här (engelska)

Denna undersökning visar att endast en minoritet känner att deras styrkor utnyttjas på deras arbetsplats. En annan nyligen genomför undersökning påvisar statistiskt det de flesta inser: att engagerade medarbetare tydligt ökar företagens möjligheter och potential och driver dem framåt.

Mer om undersökningen här (engelska)